Hürriyet Eğitim Kurumları Hakkında

Eğitimin, toplumsal refahın artmasında; hak ve özgürlüklerden yararlanılmasında büyük role sahip olduğu   fikrinden yola çıkarak 2012-2013 Eğitim döneminde  “Hürriyet Eğitim Kurumları” ismiyle faaliyetlerine başlayan kurumumuz aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

Kurumumuz;

Çok kültürlülük anlayışına uygun yerleştirme programları uygular,

Çok dilliliği önemser ve aktivitelerle pekiştirir,

Yeni bilgilenmelere ve evrensel tecrübelere açık davranır,

İnanç ve Ahlaki değerleri korur ve toplumsallaştırılmasına katkıda bulunur,

Varlıkları ve olayları incelemede yüzeysel bakışı derinleştirip “manay-ı harfi” perspektifi kazandırır,

Uzmanlaşmış bilgiyi kullanabilen ve vizyoner kişilik sergileyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar,

Bireyin fikri olgunlaşmasında özgür, eleştirel ve analitik düşünceye dayalı müzakereci metodu benimser ve konsensüs sağlanmış görüşleri önceleyip yaymasını önemser,

Yaygınlaşmayı ve yüksek öğrenimi hedefler,

Bireye eğitimsel gelişiminde karekteristik doğasına uygun yönlendirmeler yapar; onurunu ve kişilik bütünlüğünü korur,

Bireye özsel /toplumsal hakikati yorumlama, gelecek tasavvurru oluşturma ve ekolojik denge bilinci kazandırır,

Tüm sosyal / siyasal örgütlemeler de çoğulculuğu, katılımcılığı, yönetimciliği savunur.

Bölgesel geri kalmışlığı gidermek amacıyla tüm yurt içi ve yurtdışı girişimlerle ortaklaşmayı kabul eder.

Hürriyet Eğitim Kurumları | Yönetim Kurulu Adına
Maşallah ANŞİN
Kurucu Temsilcisi

 

.


Vizyonumuz

Bilgiye ulaşmayı,özgür ve analitik düşünmeyi öğretir.

Varlıkları ve olayları incelemede derinlikli,hikmetli ve ekolojik bakış açısı kazandırır.

Yeniliğe ve evrensel birikime açık bireyler yetiştirir.

Ana dil eğitimini önemser ve çok dillliği aktivitelerle pekiştirir.

İnanç ve ahlaki değerleri gözetir ve yaygınlaştırılmasına katkı sunar.

Bireyin onurunu ve kişilik bütünlüğünü korur.

Öğrencilerin fıtrat ve kabiliyetlerinin farkına varmasını sağlar.Yüksek öğrenimi ve uzmanlaşmayı hedefler.

Çok kültürlülük anlayışına uygun yerleştirme programları uygular.

Zengin sosyal etkinliklerle öğrencilerinin toplumsal iletişimini güçlendirir.

kturuncu